Povezane usluge – osobni podaci

 • Imate li pitanja o osobnim podacima prikupljenim putem naših povezanih usluga?
  Odgovore ćete pronaći niže u tekstu.  

  Zašto prikupljate moje osobne podatke?

  Dijeljenje vaših osobnih podatka omogućuje vam:

  • Uspostavu personaliziranog odnosa između vas i grupe Renault. Taj vam personalizirani odnos omogućuje, na primjer, da vas informiramo o statusu obrade vaših narudžbi u aplikacijama ili da vam ponudimo određene usluge prilagođene vašoj situaciji.
  • Jačanje postprodajnog odnosa tako što, na primjer, službi za korisnike dopuštate da vas lako identificira kako bi vam u slučaju problema ponudila učinkovita i relevantna rješenja.
  • Mogućnost potpunog korištenja povezanih usluga kao što su TomTom Traffic ili COYOTE Series

  Osobni podaci uvijek se prikupljaju u precizno utvrđenu svrhu.  Konačno, prikupljanje tih informacija obavezno podrazumijeva da ste o tome prethodno bili obaviješteni i da ste dali svoju privolu kada je to bilo potrebno (na primjer za geolokalizaciju).  

  Koje podatke prikuplja grupa Renault putem svojih povezanih usluga?

  Pri korištenju aplikacija Renault ili pri spajanju vašeg vozila grupa Renault, da bi vam omogućila potpunu uporabu povezanih usluga, prikuplja nekoliko vrsta podataka kao što su:

  • Osobni podaci putem vaših aplikacija Renault (MOJ Renault, My Z.E…), osobito onih koji omogućuju vašu identifikaciju i pristup pojedinačnim uslugama. Primjer: za pristup vašim osobnim prostorima u tim aplikacijama potrebna je vaša eadresa.
  • Podaci koji se mogu neizravno povezati s vašim identitetom kao što je broj šasije vozila (VIN) koji vam omogućuje da, na primjer, u aplikacijama svoje vozilo dodate u svoju virtualnu garažu.
  • Tehnički podaci specifični za vaše vozilo kao što su tlak u gumama ili razina napunjenosti baterije ako imate električno vozilo kako bismo vam u slučaju kvara mogli dati povratne informacije.
  • Podaci o korištenju vašeg vozila kako bismo vam mogli, na primjer, dati povratne informacije o rezultatima ekovožnje u smislu predviđanja, ubrzanja ili potrošnje.
  • Podatci o geolokalizaciji koji vam, tijekom uporabe naših ugrađenih navigacijskih sustava, na primjer, omogućuju povezivanje vašeg trenutačnog položaja s odredišnim mjestom.

  Što radi grupa Renault s mojim podacima?

  Grupa Renault obrađuje i osigurava vaše podatke kako bi vam omogućila pristup svim vašim uslugama.

         U cilju poboljšanja našeg odnosa s vama kao kupcem, ti se podaci mogu podijeliti s raznim podružnicama unutar grupe Renault kao i s određenim dobavljačima aplikacija i pružateljima usluga koji su s nama sklopili sporazum o povjerljivosti podataka. Na primjer: za korištenje navigacijske usluge TomTom Traffic određene podatke trebali smo radi funkcionalnosti usluge razmijeniti s našim pružateljem usluga TomTom.

  Neke uprave ili javna tijela (ili ovlaštene treće osobe) također mogu zahtijevati da grupa Renault, na poseban zahtjev, podijeli određene informacije.

  Koja su moja prava?

  Nakon jednostavnog dokaza identiteta imate nekoliko prava u vezi o obradom vašim podataka:

  • Pravo na informiranje: za bilo kakvo prikupljanje osobnih podataka prethodno morate biti o tome informirani. 
  • Pravo pristupa: u bilo kojem trenutku, na zahtjev, možete pristupiti podacima koji su o vama prikupljeni.
  • Pravo na ispravak: imate pravo zatražiti ispravak svojih podataka ako se pokažu da su netočni ili zastarjeli.
  • Pravo na podnošenje prigovora: osim toga, možete podnijeti i prigovor, pod uvjetom da dokažete legitiman razlog, na obradu vaših osobnih podataka.
  • Pravo na prenosivost podataka: imate pravo u strukturiranom obliku primiti svoje osobne podatke koje ste dali grupi Renault i zahtijevati njihovo slanje bilo kojem drugom voditelju obrade.

  Koliko dugo se čuvaju moji podaci?

  Grupa Renault obvezuje se da će čuvati vaše podatke ograničeno vrijeme, sve dok su potrebni za provedbu usluga, osim ako ne postoji zakonska obveza čuvanja i arhiviranja određenih podataka.

  Jesu li moji podaci sigurni?

  Da, vaši su podaci pohranjeni na sigurnim poslužiteljima. Grupa Renault uvodi i zahtijeva od svojih partnera odgovarajuće mjere sigurnosti i zaštite podataka u skladu s najnovijim tehnologijama kako bi se osigurala zaštita vaših osobnih podataka. 

  Kada obrada podataka uključuje njihov prijenos, grupa Renault osigurava da se prijenos vrši u odgovarajućim uvjetima kako bi se osigurala dostatna razina zaštite, sigurnosti i povjerljivosti.

  Kako mogu zaustaviti prikupljanje svojih podataka?

  Možete aktivirati/deaktivirati dijeljenje podataka s vašeg vozila izravno na zaslonu vašeg sustava R-Link tako da iz izbornika «Moje aplikacije»/«Moje usluge» (ovisno o verziji) odaberete «Postavke», a zatim «Privatnost»/«Dijeljenje podataka» (ovisno o verziji).

  Deaktivacija dijeljenja podataka onemogućit će prijenos podataka iz vašeg vozila. Za ponovno korištenje povezanih usluga potrebno je ponovno aktivirati dijeljenje podataka.

  Ako imate električno vozilo i koristite se aplikacijom My Z.E., prikupljanje podataka možete također aktivirati/deaktivirati iz aplikacije My Z.E. u kartici «Postavke mojeg vozila», a zatim «Način vožnje».