Ažuriranje karata za sustav R-LINK Evolution

 • Preuzmite najnovija ažuriranja

  Svake se godine promijeni 15 % cesta, preuzmite najnovije karte dostupne za sustav R-LINK Evolution i putujte bezbrižnije.

  Kako ažurirati karte?
  1. Vađenje SD kartice iz vozila

  Izvadite SD karticu iz sustava u svom vozilu.

  Na početnom izborniku na zaslonu sustava R-LINK Evolution pritisnite „Sustav“, zatim „Izbacivanje SD kartice“ da biste sigurno izbacili SD karticu.

  SD kartica nalazi se sa strane USB utora u vozilu. Da biste izvadili SD karticu, pritisnite je pa otpustite. Kartica izlazi nekoliko milimetara. Povucite karticu da biste je potpuno izvukli.

  2. Potražite opciju ažuriranja na svom korisničkom računu MY Renault na svom računalu

  Za ažuriranje se najprije morate prijaviti na svoj račun MY Renault (ako ga još nemate, možete ga izraditi u nekoliko klikova).

  Ako to već niste učinili, klikom na „Dodaj vozilo“ dodajte svoje vozilo na račun MY Renault. Dodano vozilo pojavit će se na vašem računu MY Renault.

  Ispod slike svog vozila kliknite „Sve moje usluge“ da biste pristupili svojoj virtualnoj garaži.

  Kliknite ikonu trgovine R-Link Store.

  Kad pristupite trgovini R-Link Store kliknite izbornik „Ažuriranja“. Prikazat će se dostupna ažuriranja za vaše vozilo.

  MY Renault
  3. Preuzimanje ažuriranja na SD karticu

  Označite dostupna ažuriranja pa kliknite „Ažuriraj“.

  Umetnite SD karticu u računalo i pokrenite aplikaciju R-LINK Toolbox.

  Pokrenite preuzimanja. Nemojte vaditi SD karticu tijekom preuzimanja.

  Kad se preuzimanje dovrši, izvadite SD karticu iz računala.

  4. Ažuriranje karata u vozilu

  Vratite se u vozilo sa SD karticom, pokrenite motor i umetnite SD karticu. Na zaslonu će se pojaviti prijedlog za ažuriranje. Kliknite „U redu“ da biste započeli postupak. Ovisno o veličini kartice, to može potrajati nekoliko minuta.

  Tijekom postupka nemojte gasiti motor niti koristiti sustav R-LINK Evolution. No automobil možete voziti. Navigacija će biti ponovno dostupna kada se dovrši ažuriranje.

  Na zaslonu će se pojaviti poruka s potvrdom o dovršetku instalacije. Pričekajte da se poruka pojavi. Sada možete iskoristiti pogodnosti ažuriranih karata.